Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. (Ga 15, 12-17)

Tiêu chuẩn cho Thương hiệu Kitô Hữu chính là khả năng bày tỏ và chấp nhận Yêu thương. Hãy nguyện dâng lên Chúa ước muốn và khát vọng này.